Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Özefagus Yangısı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

ÖZEFAGUS YANGISI (Oesophagitis)

   Özefagus mukozasının yangısıdır. Yangı yüzeysel ve derin olabilir. Yüzeysel özefagitisler (Oesophagitis simplex) genellikle çok az öneme haizdir. Derin özefagitis olaylarında yangı mukoza yanında, bağ doku ve kaslarıda kapsar (perioesophagitis) ve daha sonra zorunlu kesime neden olabilecek septisemik bir seyir alabilir. Diğer olaylarda özefagus stenozları oluşabilir. Stenozun üst kısmında devamlı regurgitasyona neden olan (aspirasyon pnömonisi riski artar ) özefagus divertikeli gelişir.

   Etiyoloji:

 • Özefagus yangısı, genellikle şimik (yakıcı kimyasal madde ve ilaçların alınması; sodyum hidroksit, hidroklorik asit, formalin vs.), termik (sıcak yiyecekler ve içecekler), çeşitli travmatik (sonda tatbiki sırasında zedelenmeler, tel, çivi ve kemik gibi yaralayıcı cisimler) etkiler sonucu oluşur.

 • Ayrıca  bazı spesifik enfeksiyon hastalıkları (VD/MD, şap, sığır vebası C.G.B., nekrobasillozis, aktinobasillozis) ve paraziter hastalıkların (bilhassa sığırlarda hypoderma lineatum  larvalarının göçü esnasında, sarkosporidiose, cystisercus) bir semptomu olarak gelişir.

 • Komşu organ yangılarının (farengitis, stomatitis ve lenfadenitis gibi) özefagusa bulaşması da söz konusudur.

   Semptomlar:

 • Oesophagitis simplex yutma güçlüğü, hafif salya akışı ve özefagus spazmı ile kendini gösterir. Baş ve boyun ileri uzatılır, boyun kaslarında şiddetli kasılmalar vardır. Ruminasyon ve ruktus olaylarında ağrı duyulur, bazen yutulan gıdalar dışarı atılır.

 • Özefagusun dışarıdan palpasyonu ve sondalanması ağrılıdır. Sondanın ucuna kan bulaşması daima yaralanmaları gösterir. Sondalama sırasında sondayı rumene kadar göndermek mümkünse de ağrı nedeniyle hayvan şiddetli reaksiyon gösterir.

 • Perioesophagitis phlegmonosa’da vücut sıcaklığı artar ve genel durum bozulur (iştahsızlık, takatsizlik, nabız artışı). Şayet yangı palpe edilebilen servikal bölgede ise şişlik ve sıcaklık artışı gözlenir. Flegmonlu formlarda özefagus boyunca ödem oluşur.

 • Özefagusun göğüs bölgesindeki nekrotik olaylarında dispne, hırıltılı solunum ve plöral sahada eksudat toplanması görülür; mediastinum şiddetli anfizematöz olabilir (Oesophago-pleuromediastinitis phlegmo-nosa). Eğer perforasyon da oluşmuşsa deri altında anfizem şekillenir (krepitasyon hissedilir). Ayrıca şiddetli intoksikasyon belirtileri görülür.

 • Hafif yangı olayları iki hafta içinde iyileşebilir. Ağır olaylar iyileşse bile geride sikatriks  kalır ve buna bağlı olarak özefagus daralması oluşur.

 • Paraziter özefagitislerde klinik olarak semptom görülmez.

   Tanı ve Ayırıcı Tanı:

 • Klinik semptomlara göre teşhis konur. Özefagus tıkanmaları, daralmaları, genişlemeleri ve yutak yangısı ile karışabilir. Yutak yangılarında lokma farenksi geçmez, özefagus yangılarında ise farenksi geçtikten sonra özefagusta spastik kontraksiyonlar başlar ve lokma geri ağıza gelir. Özefagus tıkanması regurgitasyon, şiddetli salya akıntısı ve rumen timpanisinin bulunması, ayrıca sonda uygulamamasının mümkün olmaması ile Oesephagitis simplex’ten ayrılabilir. Derine giden yangılar özefagus tıkanmasına benzer semptomlarla seyrederse de ince sondaların uygulanmasıyla ayrılabilir.

 • Nedbeli daralmalarda sık olarak özefagus tıkanması da oluşur. Şüpheli olaylarda röntgen muayeneleriyle tanı kesinleştirilir.

 • Sığırlarda metal yabancı cisimlerle oluşan oesephagitis traumatica da tanı ferroskop muayeneleriyle kesinleş-tirilebilir.

 • Özefagitise bağlı olarak oluşan özefagus spazmı çok kısa sürer ve spazmolitik ve analjetikler iyi etkir.

   Tedavi:

 • Veteriner Hekiminize danışınız!

 • Sebep uzaklaştırılır. Hafif olaylarda dietetik tedbirler alınır (yumuşak ve sulu gıdalar, muhtemelen lapa yemler verilir).

 • Özefagus kaslarının spazmını çözmek için spazmolitik ilaçlar (%50 metamizol, i.v. gibi) verilir. Atropin sülfat’ın s.c. uygulanması da faydalıdır.  Fakat azalan salya akışı nedeniyle kolaylıkla özefagus tıkanması oluşabileceği için bunu takiben kuru yem verilmemelidir.

 • Daha şiddetli olgularda antibiyotik-sulfonamid tedavisi yapılır. Tedaviyi desteklemek, yangının azalmasını sağlamak için kortikosteroidler (enfeksiyon varlığında eğer kontrendike görülmüyorsa) ve i.v. kalsiyum uygulanabilir.

 • Dehidrasyon tehlikesine karşı 2–3 gün süreyle parentaral sıvı tedavisi yapılır,  daha sonra uzun süre sıvı ve yumuşak gıdalar verilir.

 • Divertikel oluşan nedbeli stenoz olaylarında kesim önerilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved