Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Özefagus daralması
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

ÖZEFAGUS DARALMASI ( Stenosis Oesophagie )

   Özefagus lumeninin daralması demektir.

   Etiyoloji:

   Özefagusta skatriks dokusunun şekillenmesiyle (yangı, yara, apse, operasyon  vs. neticesi) oluşabildiği gibi özefagusa dışardan basınç yapılması ile de oluşabilir.

   Semptomlar:

   Özefagus tıkanması semptomlarına benzerse de burada daha hafif ve yavaş bir seyir vardır. Tekrarlayan tıkanmalar zamanla özefagus duvarını zayıflatır. Sonunda dilatasyon ve diverticulum gelişir. Stenozis durumlarında suyun yutulması mümkündür. Kronik stenozis durumlarında zayıflama eğilimi vardır. Ayrıca sığırların rumeninde kronik gaz toplanmaları karekteristiktir.

   Tanı:

   Sık sık oluşan özefagus tıkanmaları stenoz veya divertikulumdan şüphe ettirir. Rumen sondaları tıkanan kısımdan güç geçer. Sondaların çapı dereceli olarak artırılarak stenozun derecesi tespit edilebilir. Ağızdan baryum içirilerek yapılan radyografi ile de boyun bölgesindeki daralma ve tıkanmalar görülebilir.

   Tedavi:

 • Veteriner Hekiminize danışınız!

 • Stenoz durumlarında, tıkanmadan korunmak için sulu lapalar, ince kıyılmış otlar verilirse de bu usandırıcı olur.

 • Hayvan elden çıkarılır. Primer sebep eğer diverticulum ise operatif tedavi denenebilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved