Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

MAVİ DİL HASTALIĞI (Bluetongue)

   Esasında koyunlara mahsus bir hastalıktır. Nadiren sığırlarda da görülür. Solunum ve sindirim mukozalarında meydana getirdiği lezyonlar koyunlardaki kadar önemli değildir. Ancak gebelik devresinde iken enfekte olan ineklerin abortus yapmaları veya buzağılar da konginital defeklere yol açması sebebiyle inekler için önemlidir.

   Etiyoloji ve Epidemiyolji:

   Etkeni orbiviruslar ,genusuna bağlı bir reovirustur. Tabi olarak koyun,sığır, ren geyiği, antilop,deve ve yabani rumunantlarda da görünür. Virusun 24 serotipi mevcut olduğu bilinmektedir. Sığırlar hastalık belirtisi göstermeksizin de virusu taşıyabilirler. Virus sokucu sinekler ile bulaşır.

   Patogenez:

   Virus viremi devresinde damarları tahrip ettiği için , ödemlere ve permeabilite bozukluklarına neden olur. Boğalarda sperma kalitesi bozulabilir. Gebe hayvanlarda plasentayı aşarak fetüsu enfekte eder. Fötusun ölümüne veya sinir dokularında çoğalarak kongenital beyin anomolilerine (hydrancephalie) yol açar.

   Gebeliğin 60-120 günleri arasında enfekte olan ineklerin yavrularında çene kemiği anomalileri, arthrogryphosis ve hydancephalie meydana gelir.

   Semptomlar:

   Enfeksiyon sığırlarda genellikle gizli kalır. Hastalık belirtisi gösteren sığırlarda :yüksek ateş, tutuk yürüyüş, laminitis ,salya ve gözyaşı akıntıları,ağız ve burun mukozalarında ödem ve siyonatik görünüş dikkati çeker. Solunum havası pis kokuludur.

   Enfekte sürülerde yavru atma sıklaşır. Doğan buzağılar arasında merkezi sinir sistemiyle ilgili kongenital anomolilere rastlanır

   Koruma:

   Koyunlarada polivalan liyofilize aşılar kullanılır.sığırlar için aşılama programı öngörülmemiştir. Hastalık çıkan bölgelerde bütün koyunlar koç katımından 1 ay önce aşılanır.

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT , Vet. Hek. Mustafa KARAKUŞ [ Haziran 2013]
   KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 328-329

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved