Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Apityalismus
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

APİTYALİSMUS

   Tükürük salgılanmasının azalması veya tamamen durması nedeniyle ortaya çıkan ağız kuruluğu demektir.

   Etiyoloji:

 • Atropin  preparatlarının uygulanması,

 • Ateşli hastalıklar ve korku halleri,

 • Dehidrasyon ve eksikkozise neden olan hastalıklar (şiddetli ishal, poliüri, aşırı terleme, rumen asidozisi, Ostium retikulo-omazi’nin tıkanması gibi),

 • Nadiren bazı tükürük bezi hastalıklarında (salya taşları, yangı vs.) oluşur.

   Hastalık belirtileri:

 • Mukozaların kuruluğu, az miktarda, çok koyu kıvamda ve yapışkan salya ve aşırı susuzluk karakteristik bulgulardır.

 • Bol su verilerek ağız kuruluğu giderilmediği zaman dil kurur ve pas bağlar, ağız fena kokar, lokmalar çiğnenip yutulamaz.

   Sağaltım:

 • Bikarbonat solüsyonu (bir bardak suda bir çay kaşığı yemek sodası) ve tuz solüsyonu (bir bardak suda bir çay kaşığı sofra tuzu) ile sık sık ağız'ın yıkanması faydalı etki yapar.

 • Sürekli ateş ve dehidrasyon hallerinde sıvı-elektrolit tedavisi yapılır (Ör. Fizyolojik tuzlu su, % 5'lik dekstroz, fizyolojik tuzlu su içinde %5 dekstroz, laktatlı ringer solusyonu gibi).

 • Parasempatik etkili ilaçlardan arekolin veya pilokarpin uygulamaları salya sekresyonunu geçici olarak uyarır (pilokarpin, %1’lik solusyondan at ve sığırlara 100–200 mg, koyun ve keçilere 10–50 mg s.c.)

 • Ancak apityalismus olaylarında esas hastalığın tedavisi önemlidir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved