Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Agalaksi Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

AGALAKSİ HASTALIĞI (SÜT KESEN HASTALIĞI)

    Süt kesen Hastalığı; koyun ve keçilerde meme iltihabı, süt kesilmesi, göz iltihabı, eklem şişlikleri, ve topallığa neden olan bulaşıcı, mikrobik bir hastalıktır.

 Etken:

   Hastalık etkeni Mycoplasma agalactiae adı verilen bir mikroptur.

 Bulaşma:

   Hastalığa; sağım, bakım, besleme ve hijyen koşullarının iyi olmadığı işletmelerde daha fazla rastlanır. Hastalık mikrobu hasta hayvanların sütü ve gözyaşı akıntısı ile dışarı çıkar. Sağlam hayvanlara süt sağanların elleri ile bulaşır. Ağız yoluyla bulaşmada mümkündür. Hasta hayvanların dışında taşıyıcı adı verilen hayvanlarda hastalığın yayılmasında etkilidir. (taşıyıcılar hastalık belirtisi göstermeyip etrafa hastalık etkenini saçan hayvanlardır)

 Hastalık Belirtileri:

   Hastalığa yakalanan hayvanlarda ilk belirti vücut ısısının hafif yükselmesidir. Daha sonra memeler, gözler ve eklemlerde belirtiler çıkmaya başlar.

   Memeler: Süt verme dönemindeki hayvanlarda meme iltihamı gelişir. Süt birden bire çok azalır. Sağılan sıvı süt niteliğini yitirmiştir. Değişik renklerde, su gibi, içinde pıhtılar bulunan bir hal almıştır. Sonradan meme körelir, küçülür ve hiç süt alınamaz.

   Eklemler: Hayvanlarda topallık gözlenir. Bacaklardaki eklemler şişmiş ve sıcaktır. Bazen eklemler zamanla açılır ve içinden bulanık sıvı akar. Sonradan bu akıntı irinli hale gelir. Hayvanlar aşırı derecede zayıflar.

   Gözler: Hastalığın sürüde ileri derece yayıldığı durumlarda erkek ve dişi hayvanların bir veya iki gözlerinde kızarıklık, irinli akıntı ve çapaklanma gözlenir. Gözün renkli kısmı beyaz ve bulanık bir hal alır. Göz şişer ve büyür. Zamanla körlük oluşur. Hayvan gözlerini sağa sola sürerek kaşır ve yaralanmasına neden olur.

   Sürüde; meme, göz ve eklem belirtilerinin üçü birden bulunabileceği gibi biri veya ikisi de bulunabilir. Ancak göz belirtilerine meme ve eklem belirtilerinden daha az rastlanır.

   Süt kesen hastalığında ölümler nadiren görülür. Hastalığı hafif geçiren hayvanlar kendiliğinden iyileşir.

 Teşhis:

Bir koyun ve keçi sürüsünde, dişilerde aniden süt azalması, erkek ve dişilerde topallık ve eklem şişlikleri ile bazı hayvanlarda körlük belirtileri gözlendiğinde süt kesen hastalığı akla gelmeli ve hemen veteriner hekim çağrılmalıdır.

   Veteriner hekim eğer gerekli görürse hastalığın kesin teşhisi için laboratuara süt numunesi gönderir. Bu hastalığın laboratuar tahlili uzun sürdüğünden bu arada tedaviye başlar.

 Tedavi:

   Hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için hastalar sağlamlardan ayrılır. Hastalığın çok ilerlemediği durumlarda iyileşme mümkündür.

   Bu hastalıkta erken tedavi memeni körelmesini önlemek için çok önemlidir. Eğer geç kalınırsa memeden bir daha süt alınamayabilir. Veteriner hekim hastalığın yerleştiği yere tedavisini yapar. Kas içi antibiyotik, göz damlası veya merhemi, meme başından uygulanan antibiyotik tüp ilaçlar verilir.

   Hasta memelerin boşaltılması çok önemlidir. Hasta hayvanlar sağlamlardan sonra sağılır, sağımdan sonra eller iyice yıkanır ve memeden çıkan süt benzeri iltihaplı akıntı gömülerek imha edilir.

 Korunma:

   Sağım sırasında hijyen kurallarına uyulmalı ve usulüne göre, meme zedelenmeden sağım yapılmalıdır. Sütü bozuk olan hayvanların sütleri sağa sola dökülmeyip imha edilmeli ve böyle hayvanlar sağıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. Hastalık çıkan sürülerde hastalar ve sağlamlar ayrılır. Hastalığın hayvandan hayvana sağımcıların elleriyle  bulaştığı unutulmamalıdır.

   En etkili korunma yöntemi aşılamadır. Aşı yalnız sağlam hayvanlara uygulanır ve hastalıktan korunmayı sağlar. Hasta hayvana aşının bir faydası olmadığı için uygulanmaz. Aşılar hayvanlara veteriner hekimler tarafından uygulanır. Gebeliğin son iki ayı ile doğumdan sonraki 2 ay içinde aşı uygulanmaz. Koruyucu etkisi uygulandıktan 3 ay sonra başlar ve 6 ay süren koruma sağlar. Süt veren hayvanlarda aşılamadan sonra süt veriminde kısa süreli hafif azalma normaldir.


   DERLEYEN   :
 Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved