Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Özefagus genişlemesi
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

ÖZEFAGUS GENİŞLEMESİ (Dilatatio Oesophagie)

   Özefagusun bir yerinin çepeçevre genişlemesine ektazi, bir kenarının poş şeklinde genişlemesine ise diverticulum denilir.

   Etiyoloji:

   Özefagus stenozu durumlarında daralan yerin önünde gıdaların toplanması sonucu bir genişleme görülür. Özefagus tam olarak tıkandığı zaman da tıkanma yerinde akut bir genişleme görülür. Bu genişlemeler daha çok ektazilerdir. Diverticulum şeklindeki genişlemeler ise bilhassa özefagus içinden gelen basınçlar (saplanıp kalan gıda parçaları, yabancı cisimler) veya hariçteki yapışmalar sonucu özefagus duvarınının dışarıya doğru çekilmesiyle oluşur.

   Semptomlar:

   Yemlemeden sonra özefagus tıkanmasına benzer belirtiler görülür.

   Tanı:

   Anemnez ve klinik semptomlara göre konulur. Servikal dilatasyon bazı olgularda palpe edilebilir veya gözle görülebilir. Baryum kullanılarak yapılan radyografi teşhis için yararlıdır.

   Tedavi:

 • Veteriner Hekiminize danışınız!

 • Genişleyen kısmın operatif tedavisi en uygun olanıdır. Fakat sonradan skatriks oluşması ve bir stenoz gelişmesi sakıncası da vardır.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved