Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Üçgün Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

SIĞIRLARDA ÜÇGÜN HASTALIĞI - HUMMASI (BOVİNE EPHEMERAL FEVER)

    Yaz aylarında enzootiler halinde görülen ve üç günlük ateşli devresi olan viral bir enfeksiyondur. Öldürücü bir hastalık olmamakla beraber , süt verimi düşmesine neden olduğu için ekonomik önemi vardır. Ayrıca mastitis'e karşı duyarlılığı artırır. Östrusu geciktirir.

    Etiyoloji ve Epidemiyoloji:

    Rhabdovirüslar'dan bir virus tarafından meydana getirilir. Virüsün 4 serotipi vardır. Deneysel olarak hamster ve farelere nakledilebilir.

    Kontak suretiyle bulaşma olmaz. Virüs sokucu sinekler tarafından nakledilir. Bir çok bölgede , sokucu sineklerin bol olduğu yaz aylarında görülür. Ülkemizde de görülmektedir.

    Hastalığın yeni girdiği yerlerde morbidite %100 dolaylarında çıkar. Enzooti bölgelerinde %5-10 dolayında görülür.

    Sadece sığırlara mahsus bir hastalıktır. 6 aylıktan büyük danalarda ve her yaştaki sığırlarda rastlanır. Kolostrum antikorları buzağıları en az 3 ay korur. Besili hayvanlar zayıflara kıyasla hastalığı daha şiddetli geçirir.

    İnkubasyon süresi 2-10 gündür. Virüs lenf yumruları , akciğer ve dalakta ürer. Viremi devresini takiben , lenf yumrularına ve kaslara lokalize olur.

    Semptomlar:

    Ani olarak beden ısısı artar , süt verimi düşer , iştah azalır. Solunum sayısı ve kalp frekansı yükselir. Seroz burun ve gözyaşı akıntıları görülür. Bazı hastalarda hafif ishal vardır. Hayvan sürekli başını sallar. Kaslarda titremeler vardır. İskelet kasları takatsizdir. Hayvan yatmak ister. Boyun , sırt ve omuz kaslarında şişlikler meydana gelmiş olabilir.

    Hastalığın 2. günü ilk günkü semptomlar devam eder. Kaslardaki ağrı , tutuk yürüyüş hali daha belirgin hale gelmiştir. Klonik kas kontraksiyonları şekillenebilir. Akut furbur'dekine benzer şekilde vücudunu tutar.

    Üçüncü gün beden ısısı, solunum ve nabız  nispeten düşme eğilimine girer. Hayvan yemeye içmeye başlar. Fakat kaslardaki tutukluk 2-3 gün daha devam eder. Hastaların tümü 3-5 gün içinde klinik şifaya kavuşur.

    Bazı gebe inekler " abortus " yapabilir. Yanlış yutma sonucu " aspirasyon pnömoni "şekillenmesi de olagandır. Ender olarak deri altı empysem i ve akciger emphysemi ile de komplike olabilir.

    Otopsi Bulguları:

    Lenf yumruları şiş , ödemli , serozalar hiperemik , yer yer peteşilerle bezeli , abomazum hiperemik , barsak mukozası hiperemik , eklemlerde synovial membranlarda dejeneratif bozukluklar, bazen akciger emphysem i ve brochiolitis tablosu saptanır.

    Tedavi:    En yakın Veteriner Hekiminize başvurunuz.

    Kontrol:

 1. Yaz mevsiminde sokucu sineklerle mücadele edilir.
 2. Ephemeral fever e karşı "ölü " ve "adjuvantlı atenue virus aşıları" geliştirilmiştir. Bu aşılar sinek mevsiminden önce 2 defa uygulanmaktadır.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT
  KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 330-331

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved