Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Diş Hastalıkları
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

DİŞ HASTALIKLARI

   Diş Bozuklukları:

 • Anormal diş aşınmaları

 • Caries

 • Tartar (Dental calculus)

   Anormal diş aşınmaları:

 • Yemi ıslatma

 • Ağız'a alınan kuru ot uzun bir süre çiğnenir ve bir kısmı geri düşer.

 • Çiğneme ağırdır ve çiğneme sırasında gıcırtı benzeri sesler duyulur.

 • Gıda kitleleri bazen dişler ve yanak arasında toplanır.

   Diş Çürümesi (Caries):

   Mine’nin mineral katının uzaklaşmasından sonra dentin’in ilerlemiş kimyasal veya bakteriel nedenlere bağlı parçalanması anlaşılır.Yem artıkları ile dolu çürük boşluğu pulpaya kadar ilerler. Effekt diş köküne kadar yayılır ve apseleşen alveolarperiostitis,  bazı olaylarda diş etlerinde ülserli yarılmalara veya sinus maksillaris empiyemine neden olur.

 • Yem ve içeceklerin dikkatle alınması (Soğuk su!)

 • Tereddütlü ve boş çiğneme hareketleri

 • Pis ağız kokusu

 • Dişlerde defektler, diş etlerinin yangılı şişkinliği ve diş kökü apseleri

 • Salivasyon

   Diş taşları(Dental calculus = Tartar):

   Tükürük salgısı ve dejenere epitel hücrelerindeki organik ve inorganik maddelerin bir araya gelerek diş etlerinden itibaren dişlerin lateral ve medial yüzeylerini taş gibi sert bir tabaka halinde kapatması.

 • Bu tabakanın rengi gri – siyahtır.

 • Çiğneme güç'tür.

 • Diş etleri ve diş alveolleri yangılıdır. Dişler sallanır ve düşer.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved