Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Özefagus Yangısı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

ÖZEFAGUS YANGISI (Oesophagitis)

   Özefagus mukozasının yangısıdır. Yangı yüzeysel ve derin olabilir. Yüzeysel özefagitisler (Oesophagitis simplex) genellikle çok az öneme haizdir. Derin özefagitis olaylarında yangı mukoza yanında, bağ doku ve kaslarıda kapsar (perioesophagitis) ve daha sonra zorunlu kesime neden olabilecek septisemik bir seyir alabilir. Diğer olaylarda özefagus stenozları oluşabilir. Stenozun üst kısmında devamlı regurgitasyona neden olan (aspirasyon pnömonisi riski artar ) özefagus divertikeli gelişir.

   Etiyoloji:

 • Özefagus yangısı, genellikle şimik (yakıcı kimyasal madde ve ilaçların alınması; sodyum hidroksit, hidroklorik asit, formalin vs.), termik (sıcak yiyecekler ve içecekler), çeşitli travmatik (sonda tatbiki sırasında zedelenmeler, tel, çivi ve kemik gibi yaralayıcı cisimler) etkiler sonucu oluşur.

 • Ayrıca  bazı spesifik enfeksiyon hastalıkları (VD/MD, şap, sığır vebası C.G.B., nekrobasillozis, aktinobasillozis) ve paraziter hastalıkların (bilhassa sığırlarda hypoderma lineatum  larvalarının göçü esnasında, sarkosporidiose, cystisercus) bir semptomu olarak gelişir.

 • Komşu organ yangılarının (farengitis, stomatitis ve lenfadenitis gibi) özefagusa bulaşması da söz konusudur.

   Semptomlar:

 • Oesophagitis simplex yutma güçlüğü, hafif salya akışı ve özefagus spazmı ile kendini gösterir. Baş ve boyun ileri uzatılır, boyun kaslarında şiddetli kasılmalar vardır. Ruminasyon ve ruktus olaylarında ağrı duyulur, bazen yutulan gıdalar dışarı atılır.

 • Özefagusun dışarıdan palpasyonu ve sondalanması ağrılıdır. Sondanın ucuna kan bulaşması daima yaralanmaları gösterir. Sondalama sırasında sondayı rumene kadar göndermek mümkünse de ağrı nedeniyle hayvan şiddetli reaksiyon gösterir.

 • Perioesophagitis phlegmonosa’da vücut sıcaklığı artar ve genel durum bozulur (iştahsızlık, takatsizlik, nabız artışı). Şayet yangı palpe edilebilen servikal bölgede ise şişlik ve sıcaklık artışı gözlenir. Flegmonlu formlarda özefagus boyunca ödem oluşur.

 • Özefagusun göğüs bölgesindeki nekrotik olaylarında dispne, hırıltılı solunum ve plöral sahada eksudat toplanması görülür; mediastinum şiddetli anfizematöz olabilir (Oesophago-pleuromediastinitis phlegmo-nosa). Eğer perforasyon da oluşmuşsa deri altında anfizem şekillenir (krepitasyon hissedilir). Ayrıca şiddetli intoksikasyon belirtileri görülür.

 • Hafif yangı olayları iki hafta içinde iyileşebilir. Ağır olaylar iyileşse bile geride sikatriks  kalır ve buna bağlı olarak özefagus daralması oluşur.

 • Paraziter özefagitislerde klinik olarak semptom görülmez.

   Tanı ve Ayırıcı Tanı:

 • Klinik semptomlara göre teşhis konur. Özefagus tıkanmaları, daralmaları, genişlemeleri ve yutak yangısı ile karışabilir. Yutak yangılarında lokma farenksi geçmez, özefagus yangılarında ise farenksi geçtikten sonra özefagusta spastik kontraksiyonlar başlar ve lokma geri ağıza gelir. Özefagus tıkanması regurgitasyon, şiddetli salya akıntısı ve rumen timpanisinin bulunması, ayrıca sonda uygulamamasının mümkün olmaması ile Oesephagitis simplex’ten ayrılabilir. Derine giden yangılar özefagus tıkanmasına benzer semptomlarla seyrederse de ince sondaların uygulanmasıyla ayrılabilir.

 • Nedbeli daralmalarda sık olarak özefagus tıkanması da oluşur. Şüpheli olaylarda röntgen muayeneleriyle tanı kesinleştirilir.

 • Sığırlarda metal yabancı cisimlerle oluşan oesephagitis traumatica da tanı ferroskop muayeneleriyle kesinleş-tirilebilir.

 • Özefagitise bağlı olarak oluşan özefagus spazmı çok kısa sürer ve spazmolitik ve analjetikler iyi etkir.

   Tedavi:

 • Veteriner Hekiminize danışınız!

 • Sebep uzaklaştırılır. Hafif olaylarda dietetik tedbirler alınır (yumuşak ve sulu gıdalar, muhtemelen lapa yemler verilir).

 • Özefagus kaslarının spazmını çözmek için spazmolitik ilaçlar (%50 metamizol, i.v. gibi) verilir. Atropin sülfat’ın s.c. uygulanması da faydalıdır.  Fakat azalan salya akışı nedeniyle kolaylıkla özefagus tıkanması oluşabileceği için bunu takiben kuru yem verilmemelidir.

 • Daha şiddetli olgularda antibiyotik-sulfonamid tedavisi yapılır. Tedaviyi desteklemek, yangının azalmasını sağlamak için kortikosteroidler (enfeksiyon varlığında eğer kontrendike görülmüyorsa) ve i.v. kalsiyum uygulanabilir.

 • Dehidrasyon tehlikesine karşı 2–3 gün süreyle parentaral sıvı tedavisi yapılır,  daha sonra uzun süre sıvı ve yumuşak gıdalar verilir.

 • Divertikel oluşan nedbeli stenoz olaylarında kesim önerilir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved