Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

MAVİ DİL HASTALIĞI (Bluetongue)

   Esasında koyunlara mahsus bir hastalıktır. Nadiren sığırlarda da görülür. Solunum ve sindirim mukozalarında meydana getirdiği lezyonlar koyunlardaki kadar önemli değildir. Ancak gebelik devresinde iken enfekte olan ineklerin abortus yapmaları veya buzağılar da konginital defeklere yol açması sebebiyle inekler için önemlidir.

   Etiyoloji ve Epidemiyolji:

   Etkeni orbiviruslar ,genusuna bağlı bir reovirustur. Tabi olarak koyun,sığır, ren geyiği, antilop,deve ve yabani rumunantlarda da görünür. Virusun 24 serotipi mevcut olduğu bilinmektedir. Sığırlar hastalık belirtisi göstermeksizin de virusu taşıyabilirler. Virus sokucu sinekler ile bulaşır.

   Patogenez:

   Virus viremi devresinde damarları tahrip ettiği için , ödemlere ve permeabilite bozukluklarına neden olur. Boğalarda sperma kalitesi bozulabilir. Gebe hayvanlarda plasentayı aşarak fetüsu enfekte eder. Fötusun ölümüne veya sinir dokularında çoğalarak kongenital beyin anomolilerine (hydrancephalie) yol açar.

   Gebeliğin 60-120 günleri arasında enfekte olan ineklerin yavrularında çene kemiği anomalileri, arthrogryphosis ve hydancephalie meydana gelir.

   Semptomlar:

   Enfeksiyon sığırlarda genellikle gizli kalır. Hastalık belirtisi gösteren sığırlarda :yüksek ateş, tutuk yürüyüş, laminitis ,salya ve gözyaşı akıntıları,ağız ve burun mukozalarında ödem ve siyonatik görünüş dikkati çeker. Solunum havası pis kokuludur.

   Enfekte sürülerde yavru atma sıklaşır. Doğan buzağılar arasında merkezi sinir sistemiyle ilgili kongenital anomolilere rastlanır

   Koruma:

   Koyunlarada polivalan liyofilize aşılar kullanılır.sığırlar için aşılama programı öngörülmemiştir. Hastalık çıkan bölgelerde bütün koyunlar koç katımından 1 ay önce aşılanır.

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT , Vet. Hek. Mustafa KARAKUŞ [ Haziran 2013]
   KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 328-329

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved