Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar EHD - Epizootic Hemorrhagic Disease - Geyik Hastalığı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

EPIZOOTİK HEMOROJİK HASTALIK (EHD -EPIZOOTIC HEMORRHAGIC DISEASE - GEYİK HASTALIĞI)

   Daha çok geyiklerin bir hastalığı olup, tüm ruminantlarda görülebilir. Etkeni virüstür(orbivirus). Bulaşma sineklerle olur (Culicoides). Doğrudan bulaşma söz konusu değildir.

   EHD Mavi Dil hastalığıyla ve Japonya 'da, Kore'de görülen İbaraki hastalığıyla aynı gruptadır. İbaraki hastalığı adı geçen virüsün bir serotipidir. Orbiviruslerden EHD virüsünün on serotipi bulunmakla birlikte, genellikle görülen iki serotiptir. 
(EHDV-1  - EHDV-2)

   EHD her yerde görülebilir. Coğrafi olarak yaygındır. Sıcak, tropik, subtropik yerlerde görülme sıklığı yüksektir.Hastalıkta bulaşma oranı sığırlarda %5, ölüm oranı %10 civarındadır. EHD ateş, iştahsızlık ve yutkunma güçlüğü ile başlar. Ağız, dil, yutak, gırtlak ve yemek borusunda kanamalar, kanlı ishal, hızla zayıflama, dengesizlik, yüz, dil, boyun ve gözde şişlikler, topallık, zor nefes alma gibi belirtilerle kendini gösterir. Aspirasyon pneumonisi şekillenebilir. Ağızdan akan salyada, ülser ve erozyonlar dolayısıyla, kan görülür.

   Sığırlarda subklinik ve seropozitif vakalar da görülebilir. Gebelerde gebeliğin 70.-120. günlerinde fetusun rezorbsiyonu ya da hidrosefali görülür. Hastalık insana bulaşmaz. Aşısı ve tedavisi yoktur. Aşı çalışmaları sürdürülmektedir. (Japonya'da canlı ibaraki aşısı)

   Kesin teşhis virüs izolasyonu, PCR (RT-PCR) ve serolojik testlerle konulur.  Hastalığın kuluçka süresi ile ilgili çok kesin bilgi mevcut değildir. Virüse en etkili dezenfektanınasetik asit olduğu bildirilmektedir. Bununla beraber sodyum hidroksit, glutaraldehit, sodyum hipoklorit gibi dezenfektanların da etkili olduğu saptanmıştır. Hastalıkla mücadele vektör kontrolü ile yapılır. Yani sineklerle mücadele hastalığı önlemenin tek yoludur.

   Hasta sığırlarda ölüm nadiren vuku bulur. Genellikle birkaç hafta içinde iyileşirler. Ancak; topallık hayvanlarda kalıcı hasar bırakabilir. İkincil enfeksiyonlar için geniş spektrumlu antibiyotik kullanılabilir.

   Zorunlu olarak kesilen sığırlarda ya da otopside midede (abomasum) ödem ve kanamalar görülür. Akciğerlerde aspirasyon pneumonisi belirtileri görme ihtimali yüksektir.

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT
   KAYNAK: EğeVet

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved