Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Cryptosporidiosis
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

BUZAĞILARDA CRYPTOSPORİDİOSİS

   Cryptosporidia spp. bütün hayvan türlerinin barsaklarında mevcuttur. Barsak mukozası kript'lerindeki epitel hücrelerine yerleşir, yüzeysel yangı meydana getirirler. Cryptosporidia'lar buzağılarda 1-3 haftalık devrede hastalık meydana getirirler. Erginlerin ve 1 ayda büyük buzağıların barsaklarında her zaman mevcuttur. Oocystler hayvanların dışkıları ile çevreye yayılır. Uygun rutubet ve ısı ortamında sporozoitlerin şekillenmesi ile enfeksiyon yeteneği kazanırlar. Ahır zeminlerinde yıllarca canlı kalabilirler. Dezenfektan maddelerden etkilenmezler.

   Yeni doğan buzağılar ağız yolu ile sporlanmış oocytleri alırlar. (bulaşık ahır zeminleri , hayvanların birbirini yalamaları ) Eğer hayvanları enfekte eden oocyt sayısı fazla değil ise, herhangi bir klinik semptom görülmez. Enfeksiyon yoğunluğunun fazla olması halinde klinik semptomlar ortaya çıkar.

   Buzağılarda görülen başlıca semptom ishaldir. E.Coli ishali ve Rotavirüs - Coronavirüs ishali ile komplike olduğu taktirde çok şiddetli ve öldürücü ishal görülür.

   Doğumdan sonraki 5. gün ile 4. haftanın sonuna kadarki dönemde görülen buzağı ishallerinde  Cryptosprodia parazitlerinin rolü olabileceğini de düşünmek gerekir.

   Dışkıda Cryptosproida oocytlerini görebilmek için, flotasyon metodu ile hazırlanmış olan preparatın gimza boyası ile boyanması gereklidir. Oocytleri coccida oocytlerinden çok daha küçüktür. Yaklaşık 5 micron büyüklüğündedir.

   Sağaltım: En yakın Veteriner Hekiminize başvurunuz.

   Koruma: Enfeksiyon yoğunluğunu azaltıcı önlemlerin alınması çok önemlidir. Bunun için buzağılar doğumundan itibaren ilk 1 ay ayrı ayrı bokslara alınmalı bu sayede diğer buzağılarla temastan uzaklaştırmalıdır. (Boksların altları temiz en az 5 günde bir sap - saman atılmalı ve temizlenmeli.)

  DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT
   KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 362

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved