Veteriner.CC
 Ana Sayfa Suni Tohumlama Embriyo Transferi
 

EMBRİYO TRANSFERİ

Embriyo Nedir :
    Dişi yumurtasının erkek spermiyle döllenmesiyle oluşan yedi günlük canlıya "Embriyo" denir. Embriyo bir yavrunun ilk halidir. Daha önceki dönemde "Zigot", daha sonraki dönemde "FETÜS" adını alır. (Sığırlarda gebeliğin 42.gününden sonra "Fetüs" olarak adlandırılır.)

Sığırlarda embriyo transferi nasıl yapılır :
   Çok üstün verim özelliklerine sahip ineklerin (DON ÖR) hormonlarla superovulasyonu (çok yumurta üretmesi) sağlanır. Böylece bir defada sadece bir yavru elde edilebilecek yüksek verimli inekten bir çok yavru elde etme olanağı elde edilir. Çok yumurtlatılan inekler yine yüksek verimi belirlenmiş boğa spermalarıyla tohumlanırlar. Bu işlemi takip eden yedinci günde rahim özel sıvılarla yıkanır. ( Yedinci gün önemlidir. Çünkü daha sonraki günlerde embriyo rahim duvarına tutunarak beslenmeye başlayacak ve yıkama sıvılarıyla alınamayacaktır ). Rahimden alınan yıkantı sularının içinde embriyolar aranıp bulunur. Özel işlemlerle dondurulur. İleride kullanılmak üzere saklanır. Eğer taşıyıcı anneler hazırlanmış ise taze olarak da nakledilebilir. Aynı işlemler rahimde değil tüp içerisinde de gerçekleştirilebilir. ( invitrofertilizasyon= İVF=Tüp dana) 

   Dondurulmuş olarak –196°C de sıvı azot içerisinde saklanan Embriyolar, daha önceden hormonlar vasıtasıyla yedi günlük gebe durumuna getirilen taşıyıcı ineklere (recipient) bir kateterle nakledilirler. Normal gebelik süresi sonunda taşıyıcı inekler doğurur. Ancak doğurdukları yavrular genetik olarak kendi yavruları değildir. Doğan yavrular çok üstün verimlidir.

Embriyo Transferinin yararları :
1- Bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle yılda 8-20 buzağı elde etme şansı vardır. Böylece üstün yetenekli ineklerden daha çok yavru elde etmek mümkündür.
2- Embriyo ile hastalık bulaşmaz. Ülkeden ülkeye kolayca ve güvenilir bir biçimde nakledilebilir. Bir sıvı azot tankı içerisinde yüzlerce embriyoyu ucuz bir şekilde ithal ya da ihraç etmek mümkündür.
3- Embriyo transferi IRK ıslahının en kestirme, en çabuk , en güvenilir yoludur.
4- Çeşitli sebeplerle canlı hayvan ithalinin yasak olduğu dönemlerde ya da hastalık dolayısıyla yasak konulan ülkelerden embriyo getirmek mümkündür.
5- Kimse en iyi damızlık ineğini başkasına satmaz. Ancak onların embriyolarını satın almak mümkündür.
6- İsteğe göre erkek ya da dişi buzağı elde edilebilir. 
7- Taşıyıcı annelerin bulunduğu yerde doğan buzağılar çevresel mikroplara karşı hazırlıklı olarak doğarlar.

Embriyo Transferinin dezavantajları :
1- Pahalıdır. (Donör ve Boğa’nın kalitesine,erkek ve dişi garantisine bağlı olarak fiyatları
300 –1000 $ civarındadır)
2- Gebelik oranı % 50-60 civarındadır.
3- Şu anda herkes yapamaz. Kurs görmüş , deneyimli kişilerin yapabileceği bir iştir.

Embriyo Transferinin resimli yapılışı :


Taşıyıcı anneler hormonlarla daha önceden 
7 günlük gebe durumuna getirilir.


Embriyo transferi öncesi taşıyıcı annenin yumurtalıkları muayene edilerek embriyonun rahmin hangi tarafına yerleştirileceğine karar verilir ve 
o taraf boya kalemi ile işaretlenir.


Epidural anestezi yapılır


Sıvı azot tankından embriyo çıkartılır ve kaydedilir


30°C'de çözülür


Katetere yerleştirilir ve kateter ile rahimin daha önce 
belirlenen kornusuna nakledilir


Kateter ile embriyonun yerleştirilmesi


Embriyo transferi yapılan taşıyıcı anne E.T 
harfleri ile işaretlenir.

 DERLEYEN: Veteriner Hekim Hayri YENİYURT

 KAYNAKLAR:

  1. AtaFen
  2. DEMİRCİ E. ;Dölerme ve embriyo transferi
 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved