Veteriner.CC
 Ana Sayfa Kütüphane İhbarı mecburi hastalıklar
 

İHBARI MECBURİ HASTALIKLAR (2016)

   Memeli hayvanların ihbarı mecburi hastalıkları

 1. Şap (FMD)
 2. Sığır Brusellozu
 3. Sığır Tüberkülozu
 4. Kuduz
 5. Mavi Dil
 6. Sığır Vebası
 7. Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
 8. Koyun ve Keçi Brusellozu
 9. Koyun ve Keçi Vebası (PPR)
 10. Koyun ve Keçi Çiçeği
 11. Şarbon (Antrax)
 12. Scrapie
 13. Ruam (Mankafa)
 14. Durin (At Frengisi)
 15. Atların enfeksiyöz anemisi
 16. Equine Encephalomyelitis
 17. Afrika At Vebası
 18. Afrika Domuz Vebası
 19. Klasik Domuz Vebası
 20. Domuzların veziküler hastalığı
 21. Küçük kovan kurdu (Aetina tumida)
 22. Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)
 23. Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy Skin)
 24. Bulaşıcı Stomatitis (Veziküler Stomatitis)
 25. Rift vadisi humması
 26. Bulaşıcı sığır pleurapneumonisi (Contagioous Bovine Pleurapneumonia)
 27. Enzootik Sığır Löykozu (Leuycosis)
 28. Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

   Kanatlı hayvanların ihbarı mecburi hastalıkları

 1. Tavuk Vebası (Avian İnfluenza)
 2. Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle Disease)
 3. Pullorum
 4. Kanatlı Tifosu (Tavuk Tifosu)

   Arıların ihbarı mecburi hastalıkları

 1. Amerikan Yavru Çürüklüğü
 2. Tropilaelaps Akarı (Tropilaelaps mite)

   Su hayvanlarının ihbarı mecburi hastalıkları

 1. Epizootik Hematopoetik Nekroz (Epizootic Haematopoietic Necrosis)
 2. Epizootik Ülseratif Sendrom (Epizootic Ulcerative Syndrome)
 3. Viral Hemorajik Septisemi (VHS)
 4. Beyaz Benek Hastalığı (White spot disease)
 5. Sarıbaş hastalığı (Yellowhead Disease)
 6. Taura Sendromu (Taura Syndrome)
 7. Balıkların Enfeksiyöz Hematopoetik Nekrozisi (IHN)
 8. Enfeksiyöz Somon Anemisi (Infectious Salmon Anaemia)
 9. Perkinsus marinus Enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
 10. Microcytos mackini Enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
 11. Marteilia refringens Enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
 12. Bonamia ostreae Enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
 13. Bonamia exitiosa Enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
 14. Koi Herpes Virus Hastalığı (Koi Herpes Virus Disease)
 15. Sazanların Bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp)(SVC)
 16. Kerevit Vebası (Crayfish Plague)
 17. Bakteriyel Böbrek Hastalığı (Bakterial Kidney Disease)(BKD)

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved