Veteriner.CC
 Ana Sayfa Keçi Yetiştiriciliği Keçilerin beslenmesi
 

Keçi Yetiştiriciliği

Veteriner.CC - Keçi
 1. Keçilerin sınıflandırılması
 2. Keçi barınakları
 3. Damızlık seçimi
 4. Besleme
 5. Bakım işlemleri
 6. Hastalıklara karşı korunma
 7. Üreme
 8. Doğum (Oğlaklama)
 9. Kalıtsal kusurlar
 10. Keçi sütü
 11. Keçi eti
 12. Keçi kılı
 13. Diğer keçi ürünleri

Yerli Keçi Irkları

 1. Abaza keçisi Yeni içerik
 2. Halep (Damascus) keçisi Güncellenmiş içerik
 3. Gürcü keçisi Yeni içerik
 4. Honamlı keçisi
 5. Kıl keçisi
 6. Kilis keçisi
 7. Norduz keçisi
 8. Tiftik keçisi

Yabancı Keçi Irkları

 1. Afrika cüce keçisi
 2. Alpin keçisi
 3. Appenzel keçisi
 4. Bakır keçisi
 5. Beetal keçisi
 6. Beyaz alman asil keçi
 7. Boer keçisi
 8. Chevre des fosses keçisi
 9. Damascene keçisi
 10. Girgentana keçisi
 11. İspanyol keçisi
 12. Jamnapari keçisi
 13. Kalahari keçisi
 14. Kamori keçisi
 15. Kaşmir keçisi
 16. Malta keçisi
 17. Nijerya cüce keçisi
 18. Nubiya keçisi
 19. Oberhaslı keçisi
 20. Pygmy keçisi
 21. Rove keçisi
 22. Saanen keçisi
 23. Savannah keçisi
 24. Skopelos keçisi
 25. Tauernschecke keçisi
 26. Toggenburg keçisi
 27. Zalawadi keçisi

Yabani Keçi ırkları

 1. Alaska dağ keçisi
 2. Bezoar keçisi
 3. Himalaya Tahr keçisi
 4. Markhor dağ keçisi Yeni içerik

KEÇİLERİN BESLENMESİ

    Keçiler tür olarak yetersiz bakım ve beslenme koşullarını tolere edebilen düşük değerli kaba yemleri et, süt, kıl vb. gibi ürünlere dönüştürebilen ve de diğer türlerin değerlendiremediği alanlar ile bu alanlardaki bitkileri tüketebilme yetenekleri ile tanınırlar. Nitekim dünya üzerinde kurak, yarı kurak iklimlerle dağlık arazilerde daha çok yetiştiriliyor olmaları da bu avantajlarının bir kanıtıdır. Bu avantajlarına karşılık geçen süreç içerisinde geliştirilen yüksek verimli keçi ırkları özellikleri gereği belirli dönemlerde daha itinalı bir bakım ve beslemeye ihtiyaç duymuşlardır. Bu durum özellikle sütçü tip keçilerin beslenmesinde kendini gösterir.

  Süt keçilerinin beslenmesinde kritik sayılan başlıca 3 dönem vardır. Bunlar; teke katımı ya da çiftleştirme dönemi, gebeliğin son 1–1,5 ayı ve oğlaklamayla başlayan süt verme dönemi ilk 2 ayıdır.

Keçi besleme ( www.veteriner.cc )

   Çiftleştirme Döneminde Besleme         

   A) Keçilerin Beslenmesi: Teke katım döneminde gerek keçilerin gerek tekelerin beslenmesi başarılı bir çiftleştirmenin temelini oluşturmaktadır. Bu süreç yaklaşık4–6 haftalık bir süreyi kapsar. Bu süre içerisinde süt keçilerine 1–1,5 kg kadar kuru ot ve 250–300 gr arpaya denk gelecek karma yem verilebilir. Keçiler dışarıda otluyorlarsa ek olarak kuru ot vermeye gerek yoktur.

   B) Tekelerin Beslenmesi: Tekelere özellikle çiftleşme döneminde yapılacak bir ek besleme sperma (döl suyu) kalitesini artırmak sureti ile aşımda zinde olmalarını ve döllülüğü artıracaktır. Bu amaçla; aşım döneminden önce başlanarak verilecek olan toplam yemin %10–15 düzeyinde artırılması tavsiye edilir. Bu uygulama aşım dönemi boyunca hatta aşım sonrası 4–5 hafta devam ettirilir. Genç tekelere ilave olarak günde 1 yumurta ve kuru üzüm yedirilmesi yaygın olan uygulamalardandır. Teke başına kuru ota ek olarak 300–500 gr tahıl ilavesi olumlu sonuçlar vermektedir.

Keçi besleme ( www.veteriner.cc )

   Gebeliğin Son Döneminde Besleme: Gebeliğin son döneminde uygulanacak besleme sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesi ve yaşama gücü yüksek bir yavrunun elde edilmesi için büyük önem taşır. Gebeliğin son 1,5 ayı oğlağın ana karnında en hızlı geliştiği dönemdir. Bu dönemde yeterli ve sağlıklı bir besleme programı uygulanan analardan elde edilen yavrular iri doğar. Ayrıca ananın güçlü kalması sağlanacağından ikiz doğma ihtimali yüksek süt keçilerinde bu durum önem kazanır. Sütçü keçilerde bu dönemde hayvan başına kesif yem miktarı canlı ağırlık hesabı ile 200 gr.dan başlayarak 600–700 grama kadar yükseltilebilir. Ayrıca 500–800 gr civarında kaliteli kuru ot verilmesi de tavsiye edilmektedir.

   Laktasyonda Keçilerin Beslenmesi: Süt keçiciliğinde süt veriminin en yüksek olduğu dönem doğumu takip eden 6–8 haftalık dönemdir. Bu dönemde uygulanacak olan beslenme büyük önem taşımaktadır. Sağmalı keçilerde uygulanacak olan besleme yöntemi 2 farklı şekilde olabilir.

   1-Sarmal keçiler süt verimleri yönünden gruplara ayrılırlar ve isteğe bağlı olarak sağım öncesi veya sonrası yemleme yapılır.

   2-Keçiler ferdi verimlerine göre yemlenirler ki bu yöntem yüksek verimli keçilerle çalışan işletmelerde otomasyon uygulamaları ile başarılı bir biçimde uygulanabilir.

   Pratik bir yöntem olarak her bir litre süt için 400–500 gr karma süt yemi hesaplanabilir. Verilecek karma yemin ham protein seviyesi %16–17, enerji düzeyi ise 700 kcal enerji içerecek şekilde olmalıdır.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved