Web sitemize hoşgeldiniz, 22 Temmuz 2024
REKLAM ALANI
Anasayfa » Hayvan Besleme » Yemler » Mısır Silajının Kapalı Kalma Süresi

Mısır Silajının Kapalı Kalma Süresi

REKLAM ALANI
Mısır Silajının Kapalı Kalma Süresi

Mısır silajının 4-6 hafta kapalı kalması fermentasyon için yeterlidir. Kendine has bir kokusu olan kaliteli mısır silajı hayvanlar tarafından iştahla tüketilir. Kaliteli bir mısır silajının fiziksel incelemesinde ilk gözlenen, el ile alındığında ele yapışmamasıdır. Kayganlık özelliği taşıyan, yapışkan silajlar arzu edilmeyen fermentasyon (sekonder fermentasyon) sonucu oluşan düşük kaliteli silajlardır. Bu tür silajlar hayvan sağlığına zararlı olduğundan kesinlikle hayvan tüketimine sunulmamalıdır. Silo açıldıktan sonra silajın alınması işlemleri silajın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır. Mümkünse bu işlemler özel araç ve gereçlerle yapılmalıdır. Alımlar günlük olmalı, mümkün olduğu kadar dar bir alandan silaj alınmalı ve bir sonraki alıma kadar silo dikkatli bir şekilde kapatılmalıdır. Kalitesi yüksek bir mısır silajının silolama prensiplerine uyularak elde edilebileceği unutulmamalıdır.

Mısırda vejetasyon dönemine bağlı olarak organik madde içeriği artar. Organik maddenin ve ham proteinin sindirilme derecesi yaklaşık olarak sırasıyla %66-72 ve %54-68 dolaylarındadır. Bir silajın besin değeri silajı yapılan bitkinin, kuru madde ve besin maddeleri içeriğine, eğer birden fazla yem bitkisinden oluşan karışım silajı ise karışımı oluşturan türlere ve türlerin oranına göre değişir. Mısır silajı enerji bakımından zengin, protein, kalsiyum, fosfor ve kükürt bakımından fakirdir. Yetersiz besin maddeleri göz önüne alınmak koşuluyla mısır silajı tek kaba yem kaynağı olarak kullanılabilir. Böyle bir uygulamada kullanılacak konsantre yemin besin maddeleri içeriği eksiklikleri giderecek düzeyde olmalıdır. Özellikle düvelerde eksiklikleri giderilmek şartıyla tek kaba yem kaynağı olarak başarıyla kullanılabilir. Ancak enerji bakımından zengin olduğundan fazla verildiğinde düvelerde yağlanmaya sebep olabilir. Çok ince kıyılmış mısır silajı yeterli partikül büyüklüğünü sağlayamadığından, süt ineklerinde süt yağının düşmesine sebep olabilir. Baklagil kuru otları ile birlikte kullanımı ile bir taraftan böyle bir olumsuzluk önlenebilirken, diğer taraftan da mısır silajının yetersiz olduğu besin maddelerince (protein, kalsiyum,vitamin gibi) rasyonun dengelenmesine de katkı sağlanmış olur. Yapılan çalışmalar, mısır silajının yonca kuru otu ile birlikte verilmesinin, tek başına verilmesine göre süt verimini artırdığını ortaya koymuştur. Süt ineklerinde rasyon kaba yemi laktasyonun başlangıcında 1/3 mısır silajı + 2/3 baklagil kuru otu, laktasyonun ortası ve sonunda 2/3 mısır silajı + 1/3 baklagil kuru otu şeklinde oluşturulabilir. Kurudaki ineklere 1/2 mısır silajı + 1/2 baklagil olmayan kuru otları içeren, 1 yaşındaki düvelere ise 1/2 mısır silajı + ½ baklagil ve diğer kuru otlardan oluşan kaba yemler verilebilir. Özellikle süt ineklerinde protein gereksiniminin yüksek olduğu laktasyonun ilk döneminde, su bakımından zengin olan silajlar yem tüketimini sınırlayabileceğinden, mısır silajının baklagillerle birlikte verilmesi önemlidir.

İklim özellikleri, toprak kalitesi ve sulama koşullarına göre büyük farklılıklar olmakla birlikte mısır ekimi yapılan her dekardan 4-7 ton yeşil yem alınabilmektedir. Kullanılan mısır materyalinin kuru madde oranı ve sıkıştırma düzeyine göre değişmekle birlikte 1 m³’lük silo alanına 650-800 kg (ortalama 700 kg) mısır silajı depolanabilmektedir. Bir dekarlık mısırdan elde edilecek silo yemi 500 kg canlı ağırlığındaki bir sığırın yaklaşık olarak bir yıllık kaba yem ihtiyacını karşılayabilir.

KAYNAK: SİLAJ VE SİLAJ KATKILARI ( PROF. DR. VAROL KURTOĞLU )

Etiketler:

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz