Veteriner.CC
  Ana Sayfa Koyun Yetiştiriciliği Rambouillet Koyun ırkı
 

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ
 1. Koyunların Sınıflandırılması
 2. Damızlık seçimi
 3. Gebelik ve kuzulama
 4. Koç katımı
 5. Kuzu büyütme

Yerli Koyun Irkları

 1. Acıpayam koyunu
 2. Akkaraman koyunu
 3. Asaf koyunu
 4. Bafra koyunu
 5. Bandırma koyunu
 6. Çapar koyunu
 7. Çine Çaparı koyunu
 8. Dağlıç koyunu
 9. Gökçeada koyunu
 10. Güney Karaman koyunu
 11. Hasak koyunu
 12. Hasmer koyunu
 13. Herik koyunu
 14. Hemşin koyunu
 15. İvesi koyunu
 16. Kamakuyruk koyunu
 17. Karacabey Merinos koyunu
 18. Karayaka koyunu
 19. Kıvırcık koyunu
 20. Malya koyunu
 21. Menemen koyunu
 22. Morkaraman koyunu
 23. Norduz koyunu
 24. Ödemiş koyunu
 25. Orta Anadolu Merinos koyunu
 26. Pırlak (Pırıt) koyunu
 27. Ramlıç koyunu
 28. Sakız koyunu
 29. Sönmez koyunu
 30. Tahirova koyunu
 31. Tuj koyunu
 32. Türk Geldi koyunu

Yabancı Koyun Irkları

 1. Bizet koyunu
 2. Border Leicester koyunu
 3. Bovec koyunu
 4. Charolais koyunu
 5. Cheviot koyunu
 6. Churro koyunu
 7. Columbia koyunu
 8. Corriedale koyunu
 9. Cotswold koyunu
 10. Doğu Friz koyunu
 11. Damare koyunu
 12. Dorper koyunu
 13. DorsetDown koyunu
 14. DorsetHorn koyunu
 15. Exmoor Horn koyunu
 16. Fin koyunu
 17. Gotland koyunu
 18. Gözlüklü koyunu
 19. Gri Yüz koyunu
 20. Hampshire koyunu
 21. Han koyunu
 22. Herdwick koyunu
 23. Hissar koyunu
 24. Iceland koyunu
 25. Ile de France koyunu
 26. Jacop koyunu
 27. Kamerun koyunu
 28. Karaburun koyunu
 29. Karagül koyunu
 30. Katahdin koyunu
 31. Lacaune koyunu
 32. Langhe koyunu
 33. Leicester koyunu
 34. Lincoln koyunu
 35. Meatmaster koyunu
 36. Merinos koyunu
 37. Moorschnucke koyunu
 38. Norflok Horn koyunu Yeni içerik
 39. Ouessant koyunu
 40. Oxford koyunu
 41. Panama koyunu
 42. Persian koyunu
 43. Polwarth koyunu
 44. Racka koyunu
 45. Rambouillet koyunu
 46. Rhon koyunu
 47. Romanov koyunu
 48. Romandale koyunu
 49. Romney koyunu
 50. Rough Fell koyunu
 51. Ryeland koyunu
 52. Santa cruz koyunu
 53. Scotish Blackface koyunu
 54. Shropshire koyunu
 55. Skopelos koyunu
 56. Skudde koyunu
 57. Soutdown koyunu
 58. Suffolk koyunu
 59. Targhee koyunu
 60. Texel koyunu
 61. Tilki koyunu
 62. Wensleydale koyunu
 63. Wurttemberg koyunu
 64. Van Rooy koyunu
 65. Vendeen koyunu
 66. Zwarbles koyunu

Yabani Koyun Irkları

 1. Aoudad koyunu
 2. Mouflon koyunu
 3. Soay koyunu
 
 

RAMBOUİLLET KOYUNU:

 Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc )

    İspanya’dan Fransa’ya getirilen merinos koyunları kuvvetli topraklar üzerinde iyi bir yetiştirmeye ve iri vücut yapısına doğru devamlı bir seçmeye tabi tutuldu. Özellikle Paris yakınında Rambouillet Devlet Çiftliğinde yapılan düzenli bir yetiştirme ile zamanla oldukça iri yeni bir merinos tipi ortaya çıktı. Bu yeni koyun tipine çiftliğin adına uyarak “ Rambouillet ” koyunu denildi. Fransa’da bir taraftan koyun elinin çok sevilmesi, diğer taraftan da dokuma endüstrisinin uzun tarak yapağı istememesi, kısa zamanda Rambouillet tipinin tutulmasını ve tanınmasını sağladı.

Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc )

    Rambouillet, daha önce yetiştirilen Elektoral ve Negretti’den daha iri ve ağır vücutlu, yüksek yapılı, uzun ve geniş vücutludur. Bas büyük ve kısa olup, yapağı ile örtülüdür. Boyunda deri kıvrımları vardır. Kulaklar kısa ve ince yapılıdır. Ayaklar kısa ve kuvvetlidir. Koyunlar boynuzsuz, koçlar büyük kıvrımlı boynuzludur. Canlı ağırlık, koyunlarda 50-60 kg koçlarda 70-80 kg olup yapağı kırkım ağırlığı, koyunlarda 3-4 kg koçlarda 4-5 kg dır.

Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc ) Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc )

   Rambouillet yetiştirmesinde birbirinden az çok farklı iki tip üzerinde durulmuştur. Birinci tip, ince ve kısa yapağı veren ve İspanya’nın Negretti’sine benzer bir görünüştedir. Bu tipte deri kıvrımlı, lüleler oldukça kapalı, karin ve ayaklar yünlü örtülü olup “Merinos Plisse” adini taşırlar. Yapağı sortimani 56’S (A-AA) arasındadır. İkinci tip. ‘Merinos Non Plisse” yada Merino Prekos” (Erken Gelişen Merinos) adi ile anılmakta ve bu tipte yapağının ince olmasından çok kırkım ağırlığı üzerinde durulmakta ve seleksiyon bu yönde yapılmaktadır. Az kıvrımlı, uzun ve açık lüleli yapağı bu tipin en önemli özelliğidir. Bu tipte deri kıvrımı bulunmadığı gibi, bas, karin ve ayaklarda yapağı örtüsü azalmıştır. Bu tipin elde edilmesinde Britanya etçi koyunlarından Disley kullanılmıştır. Böylece erken gelişen bir merinos tipi elde edilmiş bulunmaktadır. İngiliz etçilerinden kan katılarak meydana getirilen bu yeni merinos tipinde de biri orta, diğeri büyük olmak üzere iki ayrı tip geliştirilmiştir. Merinos Prekos bugün fazla yapağı ve fazla et veren bir koyun olarak tanınmıştır. Vücut ağırlığı Rambouillet’den fazla farklı değildir. Almanya’da ince yapağılı merinos yetiştirmesi yaygın durumda iken, Merinos Prekos’lar buraya getirildi, nispeten kaba ve uzun yapağılı olan bu koyunlar önceleri yadırgandı, yetiştiriciler tarafından tutulmadı. Ancak daha sonraları ekonomik etmenlerinin zorlaması ile bu tip yavaş yavaş yayılmaya başladı. Son yıllarda tüm tarak yapağı merinoslarına yapağı et merinosu adi verilmekte ve bu tipe tam uymayanlar da bu tipe çevrilmektedir.

Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc ) Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc )

   Rambouillet koyunları Fransa’da geliştirilip bir örnek bir irk haline getirildikten sonra Almanya’dan başka birçok Avrupa ülkelerine ve deniz aşırı ülkelere götürülmüş, hem saf yetiştirilmiş, hem de yerli koyun ırklarının ince yapağı yönünde ıslah edilmesi için melezleşmede kullanılmıştır.

Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc ) Rambouillet Koyun ırkı ( www.veteriner.cc )

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT & Ayfel YENİYURT

 

 
 
Veteriner.CC

 

Copyright © 2007 - 2013 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved